Het stiftenplan

Home / Het stiftenplan

Stiftenplan

3 Stappen om uw stiftenplan te optimaliseren

 

Een bekistingsplan wordt meestal uitgetekend op basis van een architectuurplan én een stiftenplan van de ingenieur. De ingenieur duidt de draagstructuur aan op een architectuurplan en zal deze verder definiëren. Draagmuren worden gemarkeerd, balken en profielen gedefinieerd en speciale details geschetst.

Het opmaken van een goed stiftenplan kost veel tijd, concentratie en energie:

 • Besteed je hier te weinig aandacht aan, dan zal er info ontbreken en moet de tekenaar die info zelf opzoeken. In dit geval verliest men kostbare tijd aangezien de ingenieur deze info al kent. De kans dat de tekenaar hierbij “fouten” maakt is reëel en kan men hem eigenlijk ook niet kwalijk nemen. De ingenieur heeft tenslotte bepaalde info niet opgegeven. De tekenaar kan die ontbrekende info vragen aan de ingenieur of zelf een voorstel doen. Maar dit is geen ideale manier van werken.
 • Tegelijkertijd wordt er ook info opgegeven of zaken aangeduid die bij de tekenaar al gekend zijn. Bepaalde zaken die steeds terugkomen binnen een bepaald dossier, worden soms herhaaldelijk geschetst. Zelfs bepaalde standaarddetails die bij meerdere dossiers terugkomen worden soms opnieuw geschetst. Ook hier gaat er héél wat kostbare tijd verloren bij de ingenieur.

Het is perfect mogelijk om geen seconde teveel te spenderen aan de opmaak van een stiftenplan! Een stiftenplan waarop álle nodige info staat, maar dan ook énkel de info die nodig is! Niks meer, niks minder! De tekenaar kan dan vlot doorwerken en een bekistingsplan snel en correct afleveren.

Als je dit goed aanpakt, kan men binnen een groot studiebureau verschillende ingenieurs laten samenwerken met verschillende tekenaars. De taal en het stiftenplan is toch uniform!

Wij hebben dit proces alvast geoptimaliseerd voor onze klanten! Elke klant maakt een stiftenplan op volgens dezelfde afspraken. Op die manier is er geen tijdverlies meer bij de ingenieur of de tekenaar. Bij de start van het tekenwerk beschikken we dus over alle nodige info om een bekistingsplan snel en correct op te maken. Deze standaardisatie zorgt ervoor dat: elke tekenaar voor elke klant kan werken, de opmaak van het stiftenplan  geen variabele meer is, de opdrachten die binnenkomen uniform zijn, één tekenaar niet gebonden is aan één ingenieur of studiebureau. Zo kunnen wij héél dringende dossiers even tussennemen of zelfs met meerdere tekenaars tegelijk aan een dossier werken. 

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een goede structuur bepalen en duidelijke afspraken maken. Dit noteer je in een document en bezorg je aan alle medewerkers. Deze documenten komen trouwens ook héél goed van pas bij nieuwe samenwerkingen. Wanneer er een nieuwe ingenieur of tekenaar in dienst komt.  

Stap 1 is het bepalen van een doordachte structuur voor het stiftenplan. De variabelen zijn:  

 • De kleuren die men gebruikt; (rood, groen, blauw, zwart en geel)
 • Het type schrijfgerei (stiften, markeerstiften en pennen)
 • De lijntypes (volle lijn, streepjeslijn en streep-puntlijn)

Denk goed na over het kleurgebruik!  

 • Een draagmuur in geel markeren zal niet altijd even duidelijk zijn wanneer het document ingescand moet worden
 • Markeerstiften waarvan de kleuren dicht bij elkaar liggen, zijn ook moeilijk te onderscheiden na het inscannen van het document  

Hieronder een beknopt voorbeeldje:  

 • Om te beginnen worden niet-dragende muren niet aangeduid (dit maakt het plan enkel drukker en is dus overbodig)
 • Dragende muren worden gemarkeerd met een groene fluostift (deze kleur is goed zichtbaar op een scan)
 • Doorhangende balken worden aangeduid met een volle lijn in blauwe stift (ook op het bekistingsplan zal deze balk met volle lijnen worden weergegeven)
 • Omgekeerde balken met een streepjeslijn
 • Profielen met een streep-puntlijn
 • De dimensionering van de balk of het type profiel noteert men in blauwe pen
 • Voor wanden en kolommen gebruikt men een rode stift en een rode pen  

De kleuren en opmaak van het stiftenplan zijn eenvoudig aan te leren. Zorg ervoor dat dit een gewoonte wordt binnen jouw bedrijf. Download hieronder een voorbeeld van een stiftenplan:

De structuur is in één oogopslag duidelijk duidelijk en er is dus geen nood meer aan een legende. Wil je onze uitgebreide versie van het stiftenplan zien? Stuur dan een mailtje naar: davy@tekenbureauvanimpe.be. Dan kom ik deze graag toelichten. 

Stap 2 is een lijstje met alle nodige info. Je kan dit doen in de vorm van een checklist of in de vorm van een invuldocument per dossier. Voorbeeld van info: 

 • Gegevens van architect en bouwheer
 • Info overlasten dat op het plan dient te staan
 • Info betonkwaliteit  

Als je dit slim aanpakt, hoeft dit zeker geen extra tijd te kosten. Integendeel! Door een invuldocument op te maken met standaard info die je snel kan aanvinken, bespaar je héél wat tijd uit.
 

Stap 3 zijn standaard regels over bekisting. Dit lijstje kan vrij uitgebreid zijn:  

 • Opleg balken altijd 30cm, tenzij anders opgegeven (TAO)
 • Opleg profielen altijd 20cm, TAO
 • Acodrain standaard 20/20, TAO
 • Profielen altijd centreren op muren, TAO
 • Profielen altijd onderkant 1cm hoger dan onderkant plaat, TAO 

 

En laat ons, om af te sluiten, nu eens fantaseren over een ideale wereld… Waar elk ingenieur dezelfde opmaak zou gebruiken voor een stiftenplan…